Kilian ogrody

Masz pytania? Zadzwoń:
886 242 930

Regulamin

Zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że:
1. Właścicielem strony internetowej www.ogrodykilian.pl jest firma OGRODY Marcin Kilian, Brzezinka ul. Pogodna 21, 34-120 Andrychów, NIP: 5512507006
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
OGRODY Marcin Kilian,  Brzezinka ul. Pogodna 21, 34-120 Andrychów, NIP: 5512507006
3. Dane są zbierane wyłącznie w celach realizacji zleceń na projekt lub wykonanie ogrodu, w celach odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz w celach księgowych. W żadnych innych celach nie są gromadzone dane Pani/Pana.
4. Ma Pani/Pan pełne prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do uzyskania kopii danych, prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych np. innemu administratorowi (art. 20 RODO), prawo do zaskarżenia naruszenia przepisów RODO zgłaszając je do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Za Państwa dane osobowe w firmie
OGRODY Marcin Kilian odpowiada: Marcin Kilian
6. Kontakt poprzez adres e-mail: biuro@ogrodykilian.pl
7. Podawanie swoich danych osobowych podczas procesu składania zleceń prac, zapytań ofertowych, jest dobrowolne, ale też niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówień.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza osobami powiązanymi
z realizacją zlecenia: bank (wykonanie przelewu wymaga pobrania danych od Pani/Pana), księgowość firmy OGRODY Marcin Kilian.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają ani nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie przekazywał, nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy oraz zgodnie z przepisami księgowymi.